Postadres: Oranjelaan 54, 7431 AD Diepenveen
Bezoekadres: Singel 23, 7411 HW Deventer
(Recht tegenover station Deventer)
E: info@approachmt.nl T: 0570-593817

Mariëtte Tijs

Mariëtte Tijs heeft een lange loopbaan in mediation, persoonlijke coaching, teamcoaching en loopbaanbegeleiding.Voor Approach put ik uit een brede achtergrond van opleidingen op het gebied van pedagogiek, Nederlands, communicatie(psychologie), management en diversiteitsvraagstukken. Mijn overige werkervaringen liggen op het terrein van onderwijs- en projectmanagement en studieloopbaan.

Ik ben
  • NMI geregistreerd mediator;
  • NMI geregistreerd familie- en rechtbankmediator;
  • METSer bij de Rechtbank Almelo (Mediator Tijdens Schorsing voorlopige voorzieningen in het kader van echtscheidingen);
  • trainer bij MTi ( Mediation Trainingsinstituut)
  • Senior practitioner NOBCO – EMCC (Nederlandse Orde van Beroepscoaches - European Mentoring & Coaching);
  • contractpartner in Tijs&Zijp, een samenwerkingsverband op het terrein van WorkLifeCoaching en leeftijdsbewust personeelsbeleid voor 50plussers;
  • assessor in het onderwijs (geaccrediteerd door het CITO);
‘Je kunt een mens alles afnemen, behalve één ding: de laatste menselijke vrijheid het vermogen om zelf je houding te kiezen, in welke omstandigheid dan ook!’ (Victor Frankl)
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl