bruggesprek met kinderen

Bruggesprek met kinderen.
Vanaf 1 mei 2018 is het verslag van een Bruggesprek met kinderen een verplicht onderdeel bij van het ouderschapsplan. Ouders hebben volgens de wet de plicht om te laten zien op welke manier zij hun kind(eren) betrokken hebben bij het opstellen van het ouderschapsplan, het regelen van de zorgtaken. Ouders moeten dus met hun kind(eren) een gesprek voeren over het ouderschapsplan en op de reacties van hun kinderen letten. Dit gesprek heet het Bruggesprek.

Approach helpt ouders bij de voorbereiding op deze Bruggesprekken.
Familierechters van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, gaan ouders die in scheiding liggen, verplichten samen met hun kinderen duidelijke afspraken te maken over toekomstige zorgtaken. Doen zij dit niet, dan wordt de echtscheidingsaanvraag retour gestuurd. De Rechtbank Overijssel is de eerste rechtbank in Nederland die deze maatregel invoert. De nieuwe werkwijze gaat op 1 mei in en bij succes, wordt deze maatregel landelijk ingevoerd.

Ouders zijn nu al bij wet verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van kinderen. De bedoeling is dat kinderen een rol spelen bij het opstellen van het plan. In de praktijk gebeurt dit echter niet of nauwelijks. Daar moet verandering in komen, vinden familierechters, advocaten, psychologen en scheidingsmediatoren. Zij hebben de nieuwe maatregel de afgelopen vier jaar uitgewerkt in de werkgroep Kind en Scheiden. Ook de Raad voor de Kinderbescherming is hierbij betrokken.

Door middel van een zogeheten ‘bruggesprek’ moeten ouders concrete afspraken maken met hun kinderen. Bijvoorbeeld over de verdeling van vakanties, wie ze naar de sportvereniging brengt, over de schoolkeuzes en wat ze vinden van de omgangsregeling met beide ouders. Deze gesprekken worden gevoerd met kinderen vanaf 6 jaar. Mariëtte van Approach heeft in haar loopbaan veel gesprekken gevoerd met kinderen van gescheiden ouders en/of heeft ouders begeleid in deze gespreksvoering met hun kinderen, passend bij de leeftijden van hun kinderen. Ook heeft zij daar een artikel over geschreven in vakbladen, zie de link in deze website naar  https://www.approachmt.nl/mediation-echtscheiding/

Betere beslissingen
Met name in vechtscheidingen staan advocaten vaak lijnrecht tegenover elkaar , waardoor het conflict escaleert. ‘Het kind krijgt nu vaak niet de positie die het verdient’, aldus Paul Vlaardingerbroek, emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht aan de Universiteit Tilburg. ‘Als ouders hebben besloten dat het kind iedere zaterdag naar de vader gaat, maar het kind wil die dag juist voetballen in de woonplaats van de moeder, dan is dit voor een rechter belangrijke informatie. Het bruggesprek is een extra middel om ervoor te zorgen dat kinderen minder de dupe zijn van een scheiding.