Het belang van mediation

Op verschillende terreinen zijn conflicten ontstaan, deels doordat bestaande of sluimerende conflicten zijn geëscaleerd en deels doordat nieuwe situaties voor nieuwe conflicten zorgden.

Mediators zien de gevolgen in hun praktijk. Het aantal arbeidsconflicten nam toe, vooral in de door de crisis getroffen sectoren: horeca, reis- en evenementenbranche.

Het ziekteverzuim is gestegen.

Ouders van jonge kinderen moesten hun (thuis)werk zien te combineren met het lesgeven en bezighouden van kinderen. In de jeugdzorg waren al langer problemen. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat meer jongeren hulp nodig hebben. Bij veel gemeenten zijn lange wachtlijsten ontstaan.

Het gedwongen thuis zijn zorgde voor meer overlast tussen buren. Het aantal burenruzies nam toe. De crisis zorgde voor problemen binnen gezinnen en relaties. Door de uitwerking van de coronamaatregelen kregen gescheiden ouders conflicten over omgangsregelingen. De toch al ingewikkelde relatie tussen ex-partners en hun (samengestelde) gezinnen werd complexer.

Ondernemers kwamen in financiële moeilijkheden. Er ontstonden conflicten over al dan niet geleverde producten en diensten; door de gesloten grenzen stagneerden niet alleen het personen- maar ook het goederenvervoer. Ondanks de (economische) positievere berichten is helaas niet uit te sluiten dat er een toename van het aantal faillissementen valt te verwachten.

Voor deze en andere problemen, die ontstaan zijn door de coronacrisis, kan mediation de oplossing bieden.