Coaching en mediation - Approachmt

Coaching: het echte bestaan.
Mediation: kans voor goede levenslessen.

Coaching?
Het ‘echte’ bestaan heeft ruwe randjes en kent een spannende dynamiek van slagen en mislukken, de weg kwijt zijn en weer vinden. In een artikel werd ik getroffen door deze woorden over werken met zingeving. Dat gaat over betekenis geven en perspectief. Daarvoor moeten we samenhang vinden in wie we zijn en wat ons overkomt. Belangrijk is dat je in het leven kunt omgaan met wat je overkomt, keuzes kunt en ook durft te maken en zin hebt of leert te verkrijgen in wat de toekomst zal brengen. Voor mij betekent dat sterk staan in het leven; het leven aan kunnen.

Daarin ligt mijn toegevoegde waarde als coach voor iemand die op allerlei kruisende lijnen in het leven staat dat is samengevat in het ervaringsverhaal en de levensvragen van dat moment. Volle aandacht daaraan besteden, geeft bestaansrecht aan ervaringen, emoties en gedachten. Vanuit deze reflecties met de coach en de vragen die de coachee een ‘stap verder brengen’ in zijn denkproces, ontstaat de kracht en de zingeving naar de toekomst.

Mediation?
Je fouten tellen heeft geen zin, ze erkennen des te meer.
Goede tijden worden goede herinneringen. Slechte tijden worden goede lessen.