Conflictcoaching - Approachmt

Soms vinden mensen Mediation ‘een brug te ver’ en vinden ze het geschil of het conflict daarvoor nog te prematuur. Toch blijkt uit vele ervaringen dat het belangrijk is om vroegtijdig het meningsverschil of conflict te onderkennen, zodat men niet in ‘de eigen groef’ gaat vastlopen, de relaties onder druk worden gezet en er geen verbinding meer is om te praten met de ander.

In die gevallen kan conflictcoaching helpen om een situatie te verduidelijken. Helpen, omdat een geschil vaak chaos in je eigen hoofd betekent, je de dingen niet meer goed op een rij krijgt. Conflictcoaching kan helpen om te reflecteren over eigen gedrag en die van de ander, mogelijkheden te onderzoeken, een tunnelvisie bij te stellen en het perspectief te verbreden in een één op één situatie. Want dat kan een verschil maken; de context van een rustige omgeving om vraag, antwoord, mogelijkheden en beslissingen te verkennen. Bij conflictcoaching zitten niet twee partijen aan tafel, maar coacht de mediator-coach zijn cliënt bij een moeilijke situatie, bij de communicatie over een moeilijk te nemen beslissing of houding in een geschil met medewerker, leidinggevende, arts, ex-partner etc. Conflictcoaching kan op die wijze op alle denkbare terreinen een steun bieden, omdat de gecoachte meer kan vertellen dan dat hij gewoonlijk zou doen, meer zijn ‘onderstroom’ aan gevoelens en gedachten kan toe vertrouwen aan de mediator-coach, omdat er niemand anders bij zit. Deze vorm van begeleiding leidt naar een transformatief proces, zodat de gecoachte ‘op eigen benen’ verder kan.

Bij conflictcoaching is het aan cliënt en mediator-coach hoe ze de gedragsregels voor de ingeroepen hulp vorm geven en zijn ze niet gebonden aan een instituut met gedragsregels zoals het MfN; deze begeleiding is vrij van opgelegde regels en normen.