Omgaan met weerstand wordt een nieuwe uitdaging!

Er is weerstand, er is een meningsverschil, er is een conflict. Het is er soms plotseling of het sluimerde al een poos. Er is weerstand tegen een bepaald beleid, tegen een verandering, tegen een maatregel, een manier van werken in de samenwerking met je collega. Momenteel, na de pandemie krijgen we te maken met regels voor ‘het nieuwe samenzijn’, een nieuwe vorm van werken of uitgaan. Overal om ons heen zien we weerstand en conflicten opdoemen. Op het werk, bij de overheid en helaas soms ook binnen families. Omgaan met weerstand wordt een nieuwe uitdaging, want weerstand kan zo maar leiden tot conflicten.

Hoe ga je om met weerstand?

In ieder geval niet door tegengeluiden ‘de kop in drukken’. Mediation is een instrument/een tool, waarbij de mediator deze geluiden laat horen en partijen naar elkaar laat luisteren, naar de redeneringen die gegeven worden. Zo komt de mediator bij de onderstroom van partijen en maakt deze bespreekbaar: zorgen, angsten, het nut er niet van in zien, het lastige of de onuitvoerbaarheid van een maatregel ……. De allerbelangrijkste grondhouding van de mediator daarbij is alles wat op tafel komt, aandacht te geven en op zoek te gaan naar de waarde van de weerstand van de ander. Deze weerstand weerspiegelt de vasthoudendheid aan overtuigingen en standpunten! Als je deze niet kent, kom je niet verder.

De verder brengende vragen van de mediator, waardevrij!

De mediator kan bij een houding van weerstand uiterst behulpzaam zijn door onbevangen vragen te stellen die de diepere motivaties in beeld brengen. Vragen vanuit oprechte interesse en betrokkenheid (dat is dé grondhouding van de mediator), vragen die je in duaal verband niet zo gemakkelijk stelt aan de andere partij, bang voor escalatie. Door weerstand en tegenstrijdige belangen bespreekbaar te maken, wordt helder wat de gezamenlijke belangen zijn en welke zorgen om erkenning en tegemoetkoming vragen. De mediator de-escaleert door alle weerstand, motivaties en emoties met respect te bejegenen en goed te luisteren, waardevrij. Een mediator vraagt door, constructief kritisch om zo bij de daadwerkelijke belangen en motieven uit te komen. Hij is uiterst gecommitteerd om aandacht te geven aan de zorgen van partijen, ongeacht positie, functie of niveau.

Daag de weerstand uit!

Pas als het afpellen van de weerstand bij alle partijen gedaan is, kom je bij de echte diepere drijfveren en belangen van partijen. Op deze wijze ontstaat een wederzijds commitment op het vinden van een oplossing. Dat wordt de win-win houding en zo ontstaat er een betere verstandhouding tussen betrokken partijen.

Besluiten en oplossingen worden er beter van als we op die manier de weerstand uitdagen!