familieconflicten

Familieconflicten of ruzietjes in de familie, het kan in alle families voorkomen. Sommige families blijken echter beter in staat familieconflicten op te lossen of te voorkomen en kunnen zich beter bij tegenslag herstellen.

Wat helpt bij het oplossen van familieconflicten?
Onderzoekers hebben ontdekt dat er een aantal helpende factoren zijn voor het oplossen van familieconflicten. Dat zijn onder andere goede communicatie, openheid over emoties, de mogelijkheid alternatieven te zien en flexibiliteit.Met dit laatste wordt bedoeld zich kunnen aanpassen aan de veranderende situatie. Het samendoen van familietaken of familierecreatie zijn ook helpende factoren.

Deze factoren lijken vanzelfsprekend, maar zo eenvoudig blijkt dat niet te zijn. Juist bij het uiten van emoties gaat het vaak mis, omdat deze vaak uitmonden in verwijten naar elkaar. We raken als familie snel verstrengeld in elkaars emoties en denken dan al snel ‘ik doe zeker weer iets fout’ of ‘ jij bent de schuld’. Die verwijten en niet geverifieerde aannames of overtuigingen zijn standpunten, maar vertellen eigenlijk iets over onderliggende belangen en behoeftes. Van elkaar erkennen dat deze er mogen zijn, voor jou en de ander, is belangrijk.

De basis van mediation is dat je leert over de eigen belangen en behoeftes te communiceren, vanuit jezelf. Dan kan die ander dat ook veel beter horen, maar ook veel beter jou helpen om die behoeftes en belangen te vervullen. Wat een mediator doet is helpen om bij die eigen behoeftes te komen en deze op tafel te leggen, zodat daar oplossingen voor gevonden kunnen worden. De mediator analyseert de communicatie tussen de familieleden, zorgt ervoor dat ze zich van hun communicatiepatronen

bewust worden en reikt technieken aan om deze te verbeteren. De mediator geeft ook inzicht in de principes van familiesystemen en maakt de verborgen dynamieken zichtbaar. Daarbij gaat het nooit over schuld of gezichtsverlies, maar om boven tafel te krijgen welk element ontbreekt of vestoord is. De kern van mediation is immers erkenning van ieders belangen en behoeftes en daar samen als familie een oplossing bij te vinden.

Bron: Tijdschrift voor Conflicthantering, 2018, nummer 2 met citaten van Esther Kluwer, hoogleraar duurzame relaties,
en promovendus Jorien Luijkx en met verwijzingen naar de theorie van Bert Hellinger over de dynamiek van familiebanden.