relatieproblemen, mediation, coaching, Approachmt

Uit de Stentor 17-02-2018

Hulp bij relatieproblemen is van belang voor werkgever en werknemer. Want werknemers met relatieproblemen liggen, zijn vaker ziek en presteren slechter. Hulp bij relatieproblemen is in het belang van werkgever en werknemer. Mediation is een probaat middel gebleken bij de begeleiding en oplossen van relatieproblemen. Werkgevers hebben er dus baat bij om medewerkers met relatieproblemen en die in scheiding liggen te helpen, want relatieproblemen zorgen voor verlies aan productiviteit en extra ziekteverzuim; dat ligt 2 procent hoger dan bij getrouwde medewerkers, zegt Esther Kluwer, hoogleraar Duurzame Relaties aan de Radboud Universiteit. Als het thuis niet goed gaat, heeft dat effect op je functioneren.

Niet alleen voor de baas is het belangrijk om de medewerker aan de slag te houden, zegt hoogleraar Kluwer: ”Werk biedt iemand, die door een moeilijke fase gaat, houvast”. In het jaar vóór de scheiding loopt het verzuim op, om te pieken in het jaar van de breuk. Dat verzuim kost werkgevers 438 miljoen euro per jaar, beraamde onderzoeksbureau Econovision. Als er een goed en vertrouwd contact bestaat tussen leidinggevende en medewerker, kunnen signalen van verlies aan concentratie en functioneren op tijd worden gesignaleerd.

Een werkgever kan coaching of mediation aanbieden uit scholingsgelden of een ander potje dat door de verzekering wordt gedekt. Door contact te leggen met een bedrijfsarts ter preventie van uitval, kan een bedrijfsarts behulpzaam zijn bij een advies over begeleiding en zo kunnen kosten voor mediation of coaching misschien vergoed worden. Dit contact moet natuurlijk wel in goed overleg gebeuren tussen werkgever en werknemer om het etiket ziekteverlof en dus uitval te voorkomen.

Een voorbeeld uit de praktijk:
Relatieproblemen van medewerkers bezorgen de leiding van het politiekorps in Amsterdam veel hoofdbrekens. In sommige teams heeft meer dan de helft van de medewerkers een relatie met een collega. Dat is leuk zolang het goed gaat. Om te voorkomen dat ex-geliefden ruziënd door het politiebureau gaan of ziek van de stress thuis komen te zitten, biedt de politie onder meer aan een mediator te betalen.