mediation intimidatie werkvloer

Tv-progrqamma De Monitor d.d. 6 maart 2018 (KRO-NCRV).

Éen op de zes werknemers heeft last van ongewenst gedrag op het werk, van intimidatie en pesten op de werkvloer. En dat is niet zonder gevolgen. Werknemers gaan hierdoor slecht presteren, worden ziek of vallen hierdoor uit. In combinatie met hoge werkdruk is ongewenst gedrag zelfs beroepsziekte nummer één. Ongewenste gedrag gaat vooral over intimidatie, pesten en uitsluiting. Werkgevers zijn volgens arbowetgeving verplicht om een veilige werkomgeving te creëeren voor hun medewerkers. En dus ook beleid waar werknemers op terug kunnen vallen als ze gepest of geïntimideerd  worden door collega’s of leidinggevenden.

Zo’n beleidsmaatregel zou mediation kunnen zijn. Immers mediation biedt binnen de context van vertrouwelijkheid de mogelijkheid om met elkaar afspraken te maken over wat een werknemer / een team / een bedrijf nodig heeft om zich veilig te voelen, de mogelijkheid om afspraken te maken over wat ongepast en gepast gedrag is. Dat gedrag is niet zonder meer voor iedereen duidelijk. Een belangrijk element van intimidatie en pesten op het werk is de herhaling van die gedragingen in de tijd. Het gaat bij pesten dus niet om een eenmalige gedraging, maar om het structurele karakter. Wat als pesten of intimidatie wordt geduid, heeft ook te maken met de bedrijfscultuur, met de de interne verhoudingen en de identiteit van een team, van de achtergrond van een werknemer en zo meer: hoe gaat men om met elkaar.

Deskundige begeleiding door een mediator kan ruimte en veiligheid bieden om eerlijke en open gesprekken te voeren over verwachtingen, grenzen en behoeftes. Het gebeurt nu nog te vaak, dat er een exittraject wordt geregeld voor daders(s) of slachtoffer(s) zonder dat er iets opgelost wordt of hersteld wordt. Juist mediation is toekomstgericht en biedt deze kansen. En tenslotte; veiligheid en kunnen vertrouwen zijn weer voorwaarden voor werkplezier en behoud van je human capital.