Mariëtte Tijs, MfN Mediator in Deventer - Approachmt

Na 22 jaren als MfN mediator gewerkt te hebben, werk ik vanaf 1-01-203 niet meer onder de vlag van het MfN. Ik heb de behoefte aan meer vrijheid van werken en het kunnen leveren van meer maatwerk, omdat ‘organisatieprotocollen’  niet altijd helpend zijn bij wat mensen nodig hebben.

Er zijn cliënten die soms moeite hebben met het ‘officiële karakter’ van mediation en bijbehorende protocollen. Soms is het voor de kwestie die voorligt en voor de groepsgrootte (een team) ook niet helpend om een mediationovereenkomst te sluiten; het kan ook weerstand en meer vragen oproepen, waardoor het gevoel van veiligheid en vertrouwen onzeker aanvoelt; geen goede startbasis dus. De drempel voor teamcoaching ligt over het algemeen lager en daar is soms meer behoefte aan. Ook bij familieconflicten kan een formeel te ondertekenen Mediationovereenkomst een afbreukrisico vormen; familieleden gaan immers informeel met elkaar om.

Soms is er behoefte aan conflictoplossing met een deel coaching; conflictcoaching. Soms is er behoefte aan bemiddelingsadvies, aan het formuleren van een advies in neutrale termen, zodat het advies gemakkelijker ingang vindt. Soms is de vraag gespreksbegeleiding, soms interviews afnemen (bijv. bij ongewenst gedrag). Bij dit laatste onderwerp werk ik graag in overleg samen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Voor al deze rollen ‘haal ik uit mijn rugzak’ wat nodig is voor cliënten.

Als mediator ben ik al die jaren gedegen opgeleid op het terrein van communicatie, procesbegeleiding en een onafhankelijke houding en ben ik permanent bijgeschoold volgens de richtlijnen van het MfN ( Mediators federatie Nederland). Dat betekent dat men altijd dezelfde deskundigheid, dezelfde zorgvuldigheid en inzet van mij mag verwachten als al die jaren hiervoor. En dat betekent daarom vanzelfsprekend ook dat we altijd met elkaar de regels opstellen over vertrouwelijkheid en veiligheid, regels die voor mij als coach en mediator, maar ook voor alle gesprekspartners gelden.