Mariëtte Tijs, MfN Mediator in Deventer - Approachmt

Na 22 jaren als MfN mediator gewerkt te hebben, werk ik vanaf 1-01-203 niet meer onder de vlag van het MfN. Ik heb de behoefte aan meer vrije tijd en wil de laatste fase in mijn werkzame leven graag invullen met meer vrijheid van werken en het kunnen leveren van meer maatwerk.

Er zijn cliënten die soms moeite hebben met het ‘officiële karakter’ van mediation en bijbehorende protocollen. Soms is het voor de vraag die voorligt en voor de groepsgrootte (een team) ook niet helpend om een mediationovereenkomst te sluiten.  De drempel voor teamcoaching ligt over het algemeen lager en daar is soms meer behoefte aan. En bij familieconflicten kan dit soms een afbreukrisico vormen; familieleden gaan informeel met elkaar om.

Soms is er behoefte aan conflictoplossing met een deel coaching; conflictcoaching. Soms is er behoefte bemiddelingsadvies of aan het formuleren van een advies in neutrale termen, zodat het advies gemakkelijker ingang vindt. Soms is de vraag gespreksbegeleiding, soms interviews afnemen (bijv. bij ongewenst gedrag) en werk ik daarbij samen met een vertrouwenspersoon. Voor al deze rollen ‘haal ik uit mijn rugzak’ wat nodig is voor cliënten.

Als mediator ben ik al die jaren gedegen opgeleid op het terrein van communicatie, procesbegeleiding en een onafhankelijke houding. In deze laatste senior fase van mijn loopbaan kan men dezelfde deskundigheid, dezelfde zorgvuldigheid en inzet verwachten als al die jaren hiervoor. Vooral ook voor een aantal van mijn netwerkcontacten is dit belangrijk te weten.